Kamenný Újezd – bezbariérové pěší trasy při silnici III/11733

Přihlašovatel:

Obec Kamenný Újezd

Projektant:        

IK Plzeň s.r.o.

Zhotovitel:      

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Investor:                    

Obec Kamenný Újezd

 

Anotace stavby:

Stavba kopíruje stávající trasu silnice III/11733 Rokycany – Mirošov a je hlavní spojnicí do těsně sousedících Rokycan. Lokalita se nachází v obytné zástavbě obce Kamenný Újezd. Jedná se o stavební úpravy pouze pěší komunikace, kde část chodníku je již provizorně provedena a část úplně chybí. Pro odvodnění komunikace a křižujících melioračních stok byla vybudována kanalizace z plastových trub.