Hřbitovní brány s chodským motivem, Klenčí pod Čerchovem

Přihlašovatel:                                                         
Městys Klenčí pod Čerchovem

Autorský návrh:                                                     
Jan Holoubek

Zhotovitel:                                                              
Ing. Oldřich Kovařík – LUKANUS Stav
Jiří Martínek – Umělecké kovářství
Jana Psutková – Keramické mozaiky

Investor:                                                                  
Městys Klenčí pod Čerchovem

Spolufinancováno z dotace PSOV – Program obnovy venkova Plzeňského kraje

Anotace:

Hřbitov v Klenčí je významným venkovským místem pro obyvatele Horního Chodska. Hřbitov je spádovým pro obyvatele dalších chodských vsí. Můžeme zde najít hroby známých osobností jako například Jindřicha Šimona Baara. Dominantou hřbitova jsou dvě vstupní brány zdobené chodskými motivy na kachlové mozaice, která je autorským dílem malíře Šebka s věrnou kopií malířky paní Jany Psutkové. Brány jsou autorským dílem uměleckého kováře a celá stavba vystihuje obyvatele Horního Chodska, kde převážně žili řemeslníci.