Hasičská zbrojnice Chrást

Přihlašovatel:

BRM spol. s r.o.

Obec Chrást

Projektant: 

BRM spol. s r.o.

Zhotovitel: 

Bauing KV s.r.o.

Investor:

Obec Chrást

 

Anotace stavby:

Cílem rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice Chrást bylo technické, provozní a architektonické zkvalitnění objektu a následné zvýšení účinnosti a rychlosti zásahu jednotky dobrovolných hasičů obce Chrást proti mimořádným událostem, které jsou způsobeny změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Architektonický návrh ponechal vizuálně kdysi původní dva objekty a spojil je vertikálním středovým prvkem na obou podélných stranách, z čela pak účelně doplněnou přístavbou zádveří. Výrazné vertikální středové prvky byly doplněny mohutnou vodorovnou markýzou obíhající část garáží. Markýza tvoří nejen estetický prvek, ale kryje vstup do objektu a prostor před vraty.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA