Galerie Klenová – stavební úpravy

Přihlašovatelé:                                                       
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.
LS stavby s.r.o.
Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace Plzeňského kraje

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Ing. Antonín Švehla
Miroslav Hajný, Dis.

Spolupráce:                                                             
Michal Soukup
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.

Zhotovitel:   
LS stavby s.r.o.

Investor:                              
Galerie Klatovy / Klenová, příspěvková organizace Plzeňského kraje

Spolufinancováno z dotačního programu IROP –  11703 (Identifikační číslo: 117D03J000134) a za podpory dotace Plzeňského kraje

Anotace:     

Projekt řeší obnovu historické budovy stájí a chlévů v areálu hospodářského dvora pod hradem Klenová. Záměrem investora bylo vybudování nových prostor depozitáře pro potřeby galerie. Zároveň bylo zadáním v maximální možné míře zachovat stávající prvky a konstrukce s ohledem na nově požadovanou funkci objektu. Uspořádání vnitřního prostoru respektuje požadavky na uskladnění různých druhů sbírkových předmětů, včetně náročné technologie pro zajištění klimatických podmínek.