Expozice refektář, Klatovy

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za citlivou obnovu části památkově chráněného areálu. V realizaci rekonstrukce se podařilo ohleduplné spojení barokní architektury stavby (pietně zrestaurované původní štuky, odhalení historické studny) s potřebným vybavením prostor současnou technologií. Právě ta – spolu s geniem loci někdejší jezuitské koleje – může zajistit pravidelné využívání společenského sálu s klubovnou a významně tak přispět k posílení kulturního života ve městě.

Přihlašovatel:

Město Klatovy

Projektant:

Ing. arch. Jitka Pohořalá

Zhotovitel: 

Lesní stavby, s.r.o.

Investor:

Město Klatovy

Anotace stavby:

Stavební úpravy prostor refektáře a přilehlých prostor v západním a severním křídle budovy s cílem zpřístupnit tyto prostory široké veřejnosti a využít je jako společenské a kulturní centrum.