Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň

Přihlašovatel:          
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.

Projektant:               
Ing. Soňa Fischerová
Symonta s.r.o.

Zhotovitel:                
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.
Ing. Pavel Zolotarev – hlavní stavbyvedoucí

Investor:                  
SPŠS a SOŠ profesora Švejcara

Stavba byla spolufinancována z OP životního prostředí 2014-2020, prioritní osa 5 – Energetické úspory

Anotace:     

Soubor objektů Střední průmyslové školy strojnické v Plzni tvoří téměř celý jeden uliční blok vymezený ulicemi 17. listopadu, Klatovská a Majerova, přibližně tvořící tvar písmene U. Stará budova se nachází při ulicích Majerova a Klatovská, nová budova potom při ulicích Klatovská a 17. listopadu. Datování vzniku staré budovy je do 20. let minulého století, nové budovy potom na počátek let šedesátých. Záměrem renovace bylo snížit energetickou náročnost budov školy, optimalizovat vytápění budov z výměníkových stanic a instalací rekuperace ve třídách výrazně snížit náklady na vytápění budov.