Dvoreček Dýšina

Přihlašovatel:                                             
Ateliér k světu.

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Ing. arch. Jakub Mareš
Ing. arch. Matěj Smola
Ing. arch. Zuzana Zápotocká
Ateliér k světu.

Projektant:                                                              
Ing. arch. Michaela Schusterová
Ateliér k světu.

Zhotovitel:                                                  
ITOS – stavby s.r.o. 
Stanislav Vaněk – stavbyvedoucí

Investor:                                                     
soukromý investor

Anotace:     

Obec Dýšina leží 8 km severovýchodně od Plzně. Díky snadné dostupnosti z krajského města se rozrůstá vysokým tempem, přesto zde zatím chybí odpovídající vybavenost.

Přímo na staročeské návsi, ve vesnické památkové zóně, se nacházel prázdný dům s útulnou zahradou, dvorečkem. Dům byl postaven kolem roku 1830. Původně zemědělská usedlost sloužila později nějakou dobu jako koloniál. V době socialismu bylo provedeno několik nevhodných stavebních úprav (např. změna členění a velikosti oken či necitlivá přístavba vstupu z ulice).

Vzhledem k tomu, že objekt byl řadu let opuštěný a některé konstrukce byly v havarijním stavu, byla potřeba komplexní rekonstrukce. Rodinný projekt – Dvoreček Dýšina opět proměnil zapomenutou usedlost v místo společenského a kulturního setkávání.