Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly na Slovanech, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za přehledné dispoziční řešení stavby a barevné pojetí fasády, které se zapamatovatelným motivem propisuje rovněž na stěny hrací plochy. Stavba je vybavena moderními technickými a technologickými prvky, které usnadňují její využívání – teleskopickou tribunou či opětovným využíváním dešťové vody.

Přihlašovatel:

AS Projekt, spol. s.r.o.

Autoři architektonického návrhu: 

Ing. arch. Daniel Němeček

Ing. arch. Pavel Němeček, CSc.

AS Projekt, spol. s r.o.

Zhotovitel: 

Metrostav a.s.

Investor: 

Statutární město Plzeň

 

Anotace stavby:

Moderní sportovní stavba, která vylepšuje fungování stále se rozvíjejícího sportovního areálu.

Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly na Slovanech, Plzeň