Dobřany – Brentnerovy sady

Přihlašovatel:          
Město Dobřany

Autoři návrhu a projektu:             
Ing. Tereza Tomanová – Geo Vision s.r.o. / studie
Ing. Václav Hucl – Projektování silničních staveb / územní rozhodnutí
Ing. Tomáš Macák – MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. / prováděcí dokumentace

Zhotovitel:               
OZ Trading, s.r.o.

Investor:                   
Město Dobřany

Anotace:

Brentnerovy sady jsou na veřejném prostranství od ulice Mostecká k ulici U Radbuzy. Stavba zahrnuje výstavbu chodníků, smíšené stezky pro pěší a cyklisty včetně ocelové lávky přes potok, pobytové schody a molo, městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola), veřejné osvětlení. Hlavním cílem stavby bylo vytvoření příjemné pobytové lokality podél řeky Radbuzy a zajištění pohybu pěších i cyklistů. V prostoru bude ještě vysazena nová zeleň. V budoucnu je uvažováno se zakomponováním uměleckého díla na zpevněné ploše a zhotovení nástěnné dekorace na zdi oplocení formou sgrafita.