Dětské dopravní hřiště a autocvičiště v Kralovicích

Přihlašovatel:          
Ing. Daniela Škubalová
ČKAIT ID00, IM00 0200643 dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce
Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelář

Zhotovitel:               
COLAS CZ, a.s.
KRÁL PM CENTRUM s.r.o.

Investor:                  
Střední škola, Kralovice, náměstí Osvobození 32

Anotace stavby:

Velmi potřebné dopravní hřiště a autocvičiště o celkové ploše 5 730 m2 je situováno v areálu Střední školy Kralovice. Umístění bylo vybrané z hlediska velikosti plochy, možnosti napojení inženýrských sítí a výstavby obslužného objektu. Děti i dospělí se zde praktickou výukou učí zvládat základní dopravní situace převážně v městském provozu. Součástí dopravního hřiště je objekt učeben a dále např. okružní křižovatka, směrově rozdělená komunikace, obytná zóna, železniční přejezd a křižovatky s různým typem přednosti v jízdě včetně křižovatky s řízením provozu semafory. Cílem výuky je snížení nehodovosti silničního provozu.

Hodnocení odborné poroty k nominaci na Cenu ČKAIT:

Nominaci na Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2021 si tento projekt zasloužil svým projekčním provedením pro praktické využití stále více potřebného vzdělávání v dopravním provozu. Pečlivě vybrané umístění dnes již hojně využívaného dopravního hřiště a autocvičiště v areálu Střední školy Kralovice je zcela odpovídající, jak z hlediska velikosti plochy, tak i možnosti napojení na infrastrukturu. Nejen děti, ale i dospělí každého věku se zde praktickou výukou učí rychle reagovat a zvládat základní dopravní situace z pozice řidiče a chodce v městském provozu, zvláště pak reagovat na pokyny v řízení dopravy.