Cyklostezka Vejprnice – Skvrňany

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za významné přispění k zajištění bezpečné dopravní trasy pro pěší a cyklisty. Počin ideálně skloubil sportovní, relaxační a dopravní funkci, beze zbytku byl využit stísněný prostor mezi Vejprnickým potokem a železniční tratí. Stezka je na vhodných a potřebných místech doplněna robustním dřevěným mobiliářem, který se výborně začlenil do daného prostředí. Porota ocenila rovněž změnu rázu krajiny podél Pekelného rybníka a Vejprnického potoka, jež působí kultivovaně a přirozeně.

Přihlašovatel:

Obec Vejprnice

Projektant:

IK Plzeň s.r.o.

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Investor:

Obec Vejprnice

Stavba byla financována z Integrovaného regionálního operačního programu MMR, dotačního programu Plzeňského kraje „Individuální dotace ODSH pro rok 2020“ a rozpočtu obce Vejprnice.

Anotace stavby:

Cyklostezka Vejprnice – Skvrňany vede podél železniční trati Plzeň – Domažlice v úseku od vlakového nádraží ve Vejprnicích až k viaduktu na Novou Hospodu a propojuje dvě cyklotrasy (č. 2151 a č. 2259). S novou cyklostezkou se podařilo odvézt cyklisty ze silnice II/203 a tím zvýšit bezpečnost silničního provozu v daném úseku. Cyklostezka si po svém otevření našla celou řadu příznivců a je využívána nejen pro jízdu na kole, na in-line bruslích, ale také pro běh či příjemnou procházku podél Pekelného rybníka a dále lesem podél Vejprnického potoka.