Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec

Přihlašovatel:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

Projektant:      

Projekční kancelář Ing. Daniela Škubalová

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Zhotovitel: 

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

Investor: 

Statutární město Plzeň

Město Starý Plzenec

 

Anotace stavby:

Stavba řeší cyklostezku mezi Koterovem a Starým Plzencem. Cyklostezka vede z Koterova od odbočky z hlavní silnice k lávce přes řeku Úslavu, pokračuje pod dálniční most a dále vede po lukách na levém břehu řeky Úslavy až do Starého Plzence. Celková délka je 3,14 km.