Chodská kavárna v budově hasičárny, Klenčí pod Čerchovem

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2022 získává za zdařilou přeměnu bývalé garáže pro hasičskou stříkačku v místo setkávání a odpočinku návštěvníků i obyvatel městyse. Úprava historického objektu, umístěného přímo na návsi, byla provedena s respektem k původnímu vzhledu i účelu stavby, fasádu charakterizuje ponechané režné zdivo s historizujícími motivy. Výrazným počinem rekonstrukce je nový světlý a přívětivý interiér, který plní zcela svůj účel, lze si zde nerušeně vychutnat kávu i zákusek a nabrat síly pro další poznávání tohoto kraje.

HLASOVAT PRO STAVBU

Přihlašovatel:                                                         
Městys Klenčí pod Čerchovem

Autor architektonického návrhu a projektu:     
Ing. Jan Trefanec

Zhotovitel:                                                              
Ing. Oldřich Kovařík – LUKANUS Stav

Investor:                                                                  
Městys Klenčí pod Čerchovem

Spolufinancováno z dotace PSOV – Program obnovy venkova Plzeňského kraje

Anotace:

Budova je historickou stavbou hasičské zbrojnice na náměstí Jindřícha Jindřicha v Klenčí pod Čerchovem. V rámci rekonstrukce byl zachráněn prostor bývalé garáže pro hasičskou stříkačku a taktéž jeho zázemí a tomuto prostoru bylo dáno využití jako Chodská kavárna, Objekt je součástí původní zástavby vesnické návsi a tímto počinem byl zachráněn a řádně využit jeho potenciál. Cílem městyse bylo také zajistit pro návštěvníky centra Horního Chodska zázemí a drobné pohoštění.