Centrum pro poskytování sociálních služeb Dobřany

Přihlašovatel:                                  
Město Dobřany

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Ing. arch. Jan Soukup
Ing. Antonín Švehla
Ing. arch. Karolína Halusková
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Zhotovitel:                                       
SILBA-Elstav s.r.o.

Investor:                                          
Město Dobřany

Spolufinancováno z rozpočtu EU a dotace Ministerstva pro místní rozvoj – 11703 IROP

Anotace:     

Projekt řeší obnovu hospodářských budov ve vnitrobloku za radnicí a farou. Je zde nově vybudován univerzální prostor sálu se zázemím, který bude sloužit pro provoz sociálních služeb. Původní samostatně přístupné objekty jsou nyní propojeny novou prosklenou chodbou a vstup je možný z několika směrů. Součástí záměru bylo zachování původního charakteru hospodářských stavení. Zásahy do vnějšího vzhledu jsou vyvolány pouze nutností zpřístupnění objektu.

default
default
default