Bytový dům v Resslově ulici v Plzni

Přihlašovatel:          
PRO-STORY s.r.o.

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Ing. arch. Markéta Šlajsová
Ing. arch. Jiří Zábran
Ing. Josef Houška
PRO-STORY s.r.o.

Zhotovitel:               
SILBA-Elstav s.r.o.                          

Investor:                  
Biskupství plzeňské

Anotace:

Novostavba spojená s částečnou rekonstrukcí mezi historickými domy je vždy výzva. Navrhli jsme dům, který se odkazuje na původní proporce a rytmus oken. Dále jsme si vytkli cíl, podpořit pestrost střešní krajiny. Ploché střechy jsou praktické, ale berou městům duši. Vznikl tak dům s vlastní jemnou poezií. Ta je podpořená omítkou s detailem a dřevěnými prvky.