Bytový dům Svornost, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vhodné dokomponování uličního nároží a důstojnou náhradu za původní společenský dům. Porota ocenila kultivované provedení fasády či zeleň ve vnitrobloku včetně zelené střechy nad rampou do podzemního parkovacího podlaží. Zajímavým a nerušivým detailem je samostatný byt, který tvoří s hlavní hmotou jeden celek, či ponechání historického názvu domu a jeho zobrazení formou stínu na fasádě při slunečném počasí.

Přihlašovatel:

MDZZ – Svornost s.r.o.

Autoři architektonického návrhu:

Ing. arch. Bohuslav Strejc

Ing. Ondřej Janout

Ing. Jan Běl

Projektant:

projectstudio8 s.r.o.

Zhotovitel:

TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

Investor:

MDZZ – Svornost s.r.o.

Anotace stavby:

Bytový dům Svornost leží na křižovatce ulice Dílenská a Skalní v nárožní poloze. Na řešeném pozemku se historicky nacházel objekt společenského domu Svornost. Ten svou lokací a funkcí pozbyl významu a postupně zchátral. Záměrem bylo pozemek zastavět novým objektem. Ten respektuje blokovou zástavbu a propisuje se do historické stopy společenského domu Svornost. Objekt je členěn na čtyři základní hmoty. Do mezer mezi nimi jsou umístěny vertikální komunikace a průchody. Tvar půdorysu do „L“ vymezuje vnitroblok s doplňujícími parkovacími kapacitami, společnou zahradou a v části přilehlé k bytům pak předzahrádkami, které slouží k soukromým účelům bytů. Drobnou nuancí je objekt vystupující z hlavní hmoty domu. Zde je umístěn atypický byt s malou zahradou. Jednotlivé hmoty jsou pojednány rozdílnými fasádami. Je zde striktně vyloučena možnost balkónů v uliční čáře. V kontrastu jsou řešeny vnitřní fasády domu, kde jsou umístěny lodžie doplňující relaxační charakter vnitrobloku. Nároží domu nese historickou stopu i v podobě nápisu, jehož obsah se za slunečných dnů zjevuje jako Bludný Holanďan.