Bytový dům Otýlie Beníškové 20, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za potřebné dokomponování uliční řady a nárožní polohy. Objekt se vhodně popasoval se svojí délkou, nevyužil klasické svislé členění v šíři městských domů, ale včlenil velké okenní otvory do pravidelného rytmu užších oken. Příjemné měřítko stavby zajišťuje nesporně také cihlová fasáda, která odkazuje na původní výstavbu a vnáší k celku potřebný detail. Dům je charakteristický netypicky zvýrazněným nárožím, které dokončuje kompozici blokové struktury.

Přihlašovatel:

PRO-STORY s.r.o.

Autor architektonického návrhu:

Ing. arch. Jiří Zábran

Projektant:

Ing. Josef Houška

PRO-STORY s.r.o.

Zhotovitel:

PRESTOL holding, a.s.

Investor:

soukromý investor

Anotace stavby:

Bytový dům se nachází na okraji staré Roudné a uzavírá poslední volnou rohovou proluku. Charakter Roudné je specifický cihlovými, sto let starými domy. Novostavba svojí architekturou komunikuje s původní zástavbou. Fasáda je z cihel klasického formátu stejně jako původní výstavba a vrací tím čtvrti detail, který jí náleží. Rovněž okna vycházejí z proporcí oken staré Roudné. Pravidelný rytmus narušují velké otvory, které umožňují prosvětlovat interiér společných prostor v domě. Dům má zvýšené nároží, které reaguje na zvýšené nároží protějšího domu a uzavírá tak urbanistickou kompozici se školou.