Bytový dům Otýlie Beníškové 16 a 18 v Plzni

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za architektonicky přínosné doplnění zástavby ulice Otýlie Beníškové. V parteru jsou umístěny komerční prostory, které podtrhují městský charakter objektu. Porota ocenila zejména technicky náročné podzemní řešení stavby vzhledem ke stísněným podmínkám v lokalitě a v návaznosti na historickou zástavbu z počátku minulého století.

Přihlašovatel:

MASTNÝ – architektonická projektová kancelář

Autoři architektonického návrhu a projektu:

Ing. arch. Václav Mastný

Ing. arch. Jan Toman

Ing. Jan Pavlov

Ing. František Štádler

MASTNÝ – architektonická projektová kancelář

Zhotovitel:

STAVEN-BYT s.r.o.

Investor:

STAVEN-BYT OTYBEN s.r.o.

Anotace stavby:

Bytový dům obsahuje devět nadzemních a tři podzemní podlaží, jeho půdorys je lichoběžníkového tvaru. Objekt slouží především pro bytové účely, ve dvou vchodech (č.p. 16 a 18) je umístěno 56 bytů. Parter je vyhrazen pro nájemní komerční účely. Podzemní poschodí jsou určeny pro parkování, technická vybavení a sklepní prostory. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet doplněný o cihelnou vyzdívku obvodových a mezibytových stěn. Novostavba společně se sousedním domem „Nová Roudná“ doplnili severozápadní část bloku zástavby pod ulicí Otýlie Beníškové a tím vytvářejí z této ulice novou městskou třídu.