Atriový dům ve svahu, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zajímavou prostorovou kompozici jednotlivých hmot soustředěných kolem centrálního atria a za přesvědčivé estetické aspekty stavby. Porotu nadchlo, že poměrně složité organizační schéma domu, navíc na svažitém pozemku, je logicky prostorově vyřešeno a působí samozřejmostí jednotlivých vazeb a funkčních návazností. Také fakt, že interiéry jednotlivých hmot přiznávají formu sedlových střech přispívá k jasnému čtení hierarchie vlastních prostor. Díky vizuálnímu propojení jednotlivých částí kolem atria došlo k nenásilnému splynutí vnitřních a vnějších částí.

Přihlašovatel:

PALIS Plzeň, spol. s r.o.

Autoři architektonického návrhu a projektu:

Ing. arch. Jiří Zábran

Ing. arch. Markéta Šlajsová

PRO-STORY s.r.o.

Zhotovitel:

PALIS Plzeň, spol. s r.o.

Investor:

soukromý investor

Anotace stavby:

Rodinný dům ve svahu na Bílé Hoře v Plzni je kompoziční hrou sedlových střech. Základní archetypální tvar je rozvíjen a vrstven ve všech prostorových osách. Výsledkem je atriový dům s provozem pro velkou rodinu a samostatným ateliérem. Navržené místnosti maximálně využívají prostorové řešení sedlových střech v interiéru.

Nástupní patro je zapuštěné ve svahu a je ze železobetonu. Vedle vstupu je také garáž, ale je maximálně skrytá za kovovým obkladem, aby první dojem od vstupu nebyla vrata do garáže, ale vlastní dům nad ní. Ten je již plnotučná dřevostavba se sedlovými střechami a proskleným výhledem na město. Ve výhledu se také uplatňují haly, které mají podobný tvar střech a jsou volnou inspirací pro návrh domu.