Altán zlaté rybky, Zoo Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vytvoření netypického pavilónku, poukazujícího na vzdálené kultury a jejich přístup k chovu ryb. Drobná ale přesto dominantní stavba překvapí svou tvarovou i barevnou bohatostí. Rovněž interiér vhodně doplňuje celkové pojetí objektu, v devíti originálních čínských vázách je umístěna ukázka chovu ryb. Autoři návrhu nezapomněli na příkladnou úpravu okolí. Bezbariérová cesta z kamenné dlažby
s mostky ve stylu asijské architektury se stává příjemným nástupním prostorem celé této části. 

Přihlašovatel:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Projektanti:

Ing. Ladislav Hřebenář

Ing. Jiří Beránek

HBH atelier s.r.o.

Zhotovitel:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Investor:

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace

Anotace stavby:

Altán zlaté rybky je koncipován jako oddechový, meditační a relaxační prostor. Uvnitř altánu naleznou návštěvníci ukázku tradičního chovu ryb „závojnatek“ v devíti typických čínských nádobách a expozici krokodýlovce čínského. Objekt je zasazen částečně do svahu a skládá se z jednoho podzemního patra a jednoho nadzemního patra. Dominantou stavby je střešní konstrukce, kterou tvoří dřevěný polovalbový krov atypické konstrukce se sklonem 45°. Štíty a věnce jsou zdobeny ručně malovanými tradičními ornamenty, které dotváří celkové vyznění stavby v čínském stylu. K altánu vede bezbariérová cesta z kamenné dlažby, jejíž součástí jsou 3 mostky ve stylu čínské a japonské architektury.