Nová Valcha, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za architektonické řešení několika typů rodinných domů vyznačujících se vyváženým geometrickým tvarem a napomáhajících vytvoření různorodých uličních průčelí. Vnitřní meziřadové bloky zahrad vhodně umožňují majitelům dotvoření vlastních zelených prostor.

Přihlašovatel:

Valcha Property Development a.s.

Autoři návrhu a projektu:  

PRO ARCH PLZEŇ spol. s r.o.

Ing. arch. Jiří Zábran, Ing. arch. Tereza Nová, Ing. Josef Houška

Zhotovitel:

STAVO PRAHA, spol. s r.o.

GAMELLA, s.r.o.

Investor:

Valcha Property Development a.s.

 

Anotace stavby:

Nová Valcha představuje cenově dostupné bydlení v duchu kvalitního urbanismu. Moderní byty a domy na okraji Plzně jsou spjaté s přírodou Borského polesí a přinášejí tak nejen možnost aktivního odpočinku, ale i dobrou dostupnost do centra města.