Oceněné stavby

Oceněné stavby XII. ročníku soutěže Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2021

Nová ulice Na Sudech, Plzeň

Projekt I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa

Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2021 byla udělena odbornou porotou za dynamické vyřešení projektu, který vymodeloval průnik vytížené silniční křižovatky ve směrech Bolevec, Roudná, Doubravka a elegantně se protnul s železničním koridorem. Projekt tak zvládl velkou dopravní zátěž. Stavebník promyšleně a šetrně vyřešil logistiku všech postupů a celou realizaci projektu provedl za velmi malého omezení provozu. Celý nový koridor významně odklonil dopravu z největšího sídliště Lochotín i od Boleveckého rybníka a zároveň i od centra města Plzně.