Oceněné stavby

Oceněné stavby XI. ročníku soutěže Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2020

Rekonstrukce Dlážděné ulice, Plzeň – Radobyčice

Cena ČKAIT Plzeňského kraje 2020 byla udělena odbornou porotou za komplexní přístup k prostoru dřívější nepřehledné křižovatky, kterou projektant (autorizovaná osoba) moderně vyřešil a doladil i nové napojovací komunikace k zóně nového rodinného bydlení. Vyřešením tohoto dopravního uzlu v plzeňském obvodu Radobyčice byl nastaven nový rozvoj této oblasti a viditelně nový moderní ráz bývalé malé obce. 

Porota právě tuto změnu v území shledala jako podstatnou v rozvoji města Plzně i Plzeňského kraje a doufá, že budou následovat podobná řešení i v jiných dopravně nebezpečných místech.