Výstavba nového pavilonu Psychiatrické kliniky ve Fakultní nemocnici Plzeň