Vrchlického sady – obnova historického parku, Klatovy

Hodnocení odborné poroty:

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za zajímavý koncept a přístup k revitalizaci existujícího historického parku. Úpravy znamenaly obnovu jeho postavení jako kvalitní spojky mezi ulicemi hradebního okruhu a centra města.  Rekonstrukce názorně ukazuje, jak i menší počet maloměřítkových a čistě provedených intervencí, může významně zvýšit hodnotu daného prostoru.

Přihlašovatel:

Město Klatovy

Projektant:

Ing. Jakub Chvojka

Zhotovitel:      

Gardenline s.r.o.

Investor:      

Město Klatovy

 

Anotace stavby:

Vrchlického sady jsou součástí centrálního parkového okruhu Klatov, který slouží především krátkodobé rekreaci. Účelem stavby je zkvalitnit a prodloužit dobu rekreace v území. Stavba zahrnuje koncepční obnovu komunikací a zpevněných ploch, vegetace, osvětlení a mobiliáře. Dále zahrnuje vodovodní přípojku, nový automatický závlahový systém.