Technologický park DRONET – 1. etapa, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za náročnou rekonstrukci dlouhodobě neudržovaného objektu v havarijním stavu. Řešení vnitřních prostor, které vyžadovalo nové zcela odlišné funkční využití, se vyznačuje citlivým pojetím k dochovaným konstrukcím jak v podzemí, tak v krovových partiích a napomohlo tak dodání výrazného charakteru novým interiérům.

Přihlašovatel:

TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

Autor architektonického návrhu:

akad. architekt Milan Varvařovský

Projektant:  

Ing. Jaroslava Myslíková

Zhotovitel: 

TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

Investor:

Statutární město Plzeň

 

Anotace stavby: 

Kompletní rekonstrukce administrativního objektu a skladů v Cukrovarské ulici v Plzni v původním areálu Služeb města Plzně, později Reodepona. V budově nově vznikly kanceláře a v suterénu místnost pro přednášky a semináře. Objekt bude nadále sloužit jako nové technologické zázemí na podporu aplikací pro bezpilotní letadla a další projekty v oblasti IT technologií, včetně zázemí startupové firmy.