Stavební úpravy a rozšíření MŠ Štěnovice

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vkusné doplnění stavby do urbanizované lokality a za ochotu představitelů obce vytvořit podle návrhů architektů čistou funkcionalistickou hmotu nejen vlastní přístavby, ale i původní části budovy. Funkčnost jde ruku v ruce s estetickým řešením stavby.

Přihlašovatel:

Obec Štěnovice

Projektant: 

Ing. arch. Marcel Hausner, Ing. arch. Martin Spěváček

Zhotovitel: 

SILBA – Elstav, s.r.o.

Investor:

Obec Štěnovice; spolufinancováno Evropskou unií

 

Anotace stavby: 

Jedná se o kubickou budovu podélného charakteru osazenou rovnoběžně s vrstevnicí. Budova je osazena v mírně svažitém pozemku. Předmětem stavební úpravy a přístavby je vybudování nového vstupního vestibulu navazujícího na uliční předprostor a výstavba nové třídy v zahradě mateřské školy.