Rozšíření základní školy v Hradecké ulici ve Stodu

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za navrácení půvabu původní historické školní budově a zároveň za dostavbu výrazově zcela odlišného nového pavilonu. Jedná se o zdařilou rekonstrukci staré budovy, které byl citlivě vrácen původní vzhled. Navazující dostavba uchvátí svým řešením zejména pohledem ze zahrady, účelně se vyrovnává se svažitým terénem a vhodně propojuje jednotlivé části školy. 

Přihlašovatel:

Město Stod

Autoři architektonického návrhu a projektu:

Ing. arch. Ondřej Bláha

Ing. Martin Pich

Ing. arch. Kateřina Šimečková

Ateliér VAS

Projektant:

Ateliér KROK s.r.o.

Zhotovitel:

ROADFIN BUILDING s.r.o.

Investor:

Město Stod

Stavba byla spolufinancována z IROP – 47. výzva Infrastruktura základních škol SVL

Anotace stavby:

Jde o generální rekonstrukci stávající budovy a dostavbu pavilonu se 7 učebnami s jídelnou a varnou, spojené novým společným traktem se vstupní halou a šatnami. Forma dostavby reaguje zejména na dominantní postavení původní historické stavby, které je rekonstrukcí vrácena původní podoba, dále se vyrovnává se svažitým terénem a situačně reaguje na moderní požadavky provozu školy (dopravní obsluha, vazba na zahradu, bezbariérovost), které projekt ovlivnil změnou dopravního řešení v celém bloku.