Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za citlivou a profesionální rekonstrukci národní kulturní památky, provedenou s pokorou k historickému charakteru stavby, původním technickým konstrukcím a materiálům. Důsledná oprava ojedinělého autentického vybavení se dokonale pojí s umístěním expoziční výkladové části, zároveň zachovává působivou atmosféru místa. Spolu s Hamrem byly, pro zvýšení komfortu, obnoveny venkovní plochy a dostavěno hygienické zařízení pro návštěvníky.

Přihlašovatelé:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

MASTNÝ – architektonická projektová kancelář

Autoři architektonického návrhu:

Ing. arch. Václav Mastný

MASTNÝ – architektonická projektová kancelář

Ing. arch. Jan Soukup

Ing. arch. Marek Marovič

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Projektant:

Ing. Jan Pavlov

MASTNÝ – architektonická projektová kancelář

Zhotovitel:

Václav Minařík, Jindřich Kovařík, Zdeněk Vaindl – restaurátorské práce

ZOLT CZ spol. s r.o. – stavební práce                   

ARTEO CZ s.r.o. – výroba expozice

Investor:

Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

Stavba byla z části hrazena z IROP – Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív

Anotace stavby:

Národní kulturní památka Vodní hamr Dobřív je unikátní technická památka s autenticky dochovaným souborem strojního vybavení poháněným čtveřicí vodních kol. Opravy hamru souviseli především s opravou jeho technického vybavení a umístěním expoziční výkladové části. Stavba je dokladem manufakturního typu výroby z období feudalismu. V rámci České republiky je považován ze nejvýznamnější objekt svého druhu.

Spolu s hamrem byly obnoveny také venkovní plochy a zřízena nová přístavba vstupního objektu s hygienickým zázemím. Památková obnova stavby s řadou specifických řemeslných detailů, mnohovrstevnatého historického vývoje a ojedinělého technického vybavení vyžadovala úzkou spolupráci mnoha profesí a důraz na zachování působivé atmosféry místa.