Rekonstrukce kostela sv. Vavřince v Úlicích

Hodnocení odborné poroty:

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 je udělena za pozoruhodný přístup k rekonstrukci a restauraci této renesanční stavby. Kostel vytváří nenucenou, ale prominentně přítomnou dominantu centra obce. Interiér kostela je restaurován velmi citlivě, s velkým respektem k jednotlivým prvkům. Kromě restaurace renesančních fresek a drobných sochařských prvků jsou například na stěnách zajímavým způsobem zachovány také stopy původních konstrukcí, jako jsou schodiště na dnes již neexistující kazatelnu nebo schodiště na kůr.

Přihlašovatel:          
obec Úlice

Autoři architektonického návrhu a projektu:    
Ing. arch. Jan Soukup
Ing. Antonín Švehla

Spolupracovník:                                                     
Michal Soukup
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s. r. o.  

Zhotovitelé:            
TESMO, s.r.o.
Stucco TM – Město Touškov s.r.o.
NEGEBU, s.r.o.
JIŘÍ KABÁT, UMĚLECKÉ SKLENÁŘSTVÍ – VITRÁŽE
MgA. JIŘÍ SUCHAN
PETR RUDOLF MANOUŠEK – ZVONAŘSTVÍ MANOUŠEK

Investor:                   
obec Úlice

Stavba byla spolufinancována z dotace Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Anotace stavby:     

Renesanční kostel sv. Vavřince byl postaven ve dvou, krátce po sobě jdoucích etapách. První etapa byla realizována kolem roku 1580 jako desetiboká centrála, která byla na začátku 17. století přestavěna a zvětšena na jednolodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem. V kostele se nalézají dva renesanční oltáře, hlavní je datován letopočtem 1619, postranní oltář pak rokem 1637. Stavba je vybudována z lomového kamene, na střeše lodi je věžička se dvěma novými zvony. Uvnitř je kostel vyzdoben nově objevenými renesančními malbami, které byly restaurovány.