Rekonstrukce kina na víceúčelové kulturní zařízení ,,BIO STŘELA“, Plasy

Hodnocení odborné poroty:

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za zdařilý výsledek představy architektů a požadavků investora. Ze staré zašlé budovy kina se vyklubala elegantní princezna, která za pomoci ocele, betonu a cembritového pláště přitahuje pohledy kolemjdoucích. Důležitou součástí stavebního počinu je rovněž dobře vyřešené parkování návštěvníků.

Přihlašovatel:

Město Plasy

Projektant: 

AIP PLZEŇ spol. s r.o.

Ing. arch. Jan Baxa, Ing. arch. Jan Bejvl

Zhotovitel: 

BIS a.s.

Investor:

Město Plasy

 

Anotace stavby: 

Stavba  přihlášená do soutěže: „Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2018“ je rekonstrukcí kina na víceúčelové kulturní zařízení s názvem „BIO STŘELA“.

Původně se jednalo o objekt kinosálu, který nevyhovoval současným požadavkům. Jeho rekonstrukcí a přístavbou vzniklo multifunkční zařízení, ve kterém je restaurace, víceúčelový sál, salonky a kanceláře stavebního úřadu.

Rekonstrukce a přístavba byla zahájena v roce 2017 a dokončena v roce 2018 v nákladu cca 65 mil. Kč.