Přístavba výtahu a sociálního zařízení – bezbariérové úpravy Gymnázia Luďka Pika, Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za nenásilné a citlivé spojení předválečné funkcionalistické památkově chráněné budovy s moderní přístavbou čisté kubické hmoty. Důraz je kladen na odlišnost tvaru, struktury i barevnosti za použití kvalitních materiálů. Přístavbou výtahu se škola stala plně bezbariérovou.

Přihlašovatel:     

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

Autor návrhu stavby:   

Ing. arch. Radek Dragoun

Projektová dokumentace: 

HBH atelier s.r.o.

Ing. Václav Hlinka, Ing. Ladislav Hřebenář, Pavel Sutnar

Zhotovitel:  

SILBA – Elstav s.r.o.

Investor:                               

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21

 

Anotace stavby:

Přístavba sociálního zařízení a výtahu spojuje soudobou architekturu s předválečným funkcionalismem památkově chráněné budovy Gymnázia L. Pika. Budova byla historicky rozdělena na dívčí a chlapeckou část. Díky nové přístavbě se otevřela ve všech podlažích velkorysá chodba, umožňující volný a bezpečný pohyb, škola je nyní plně bezbariérovou stavbou. Použité materiály a tvarování včetně detailů a interiéru jsou řešeny jako soudobé – pohledový beton, hliník, tahokov, terazzo apod. Celkové řešení navazuje na etapu přístavby šatem z roku 2006. Postupně probíhá celková obnova původní budovy – výměna oken, dlažba chodeb.