Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská (přeřazeno odbornou porotou do kategorie D)

Přihlašovatel:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

Projektant: 

METROPROJEKT PRAHA a.s.

Zhotovitel: 

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

Investor:  

Statutární město Plzeň

 

Anotace stavby:

Autobusový terminál bude součástí systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP), jejíž celkovou organizaci zajišťuje Plzeňský organizátor veřejné dopravy, společnost POVED s.r.o. Terminál bude sloužit pro regionální i dálkovou dopravu, a to jako koncový i průjezdný a bude zapojen do širší sítě přestupních uzlů IDP.

Autobusový terminál je situován do plochy mezi ulici Šumavská a kolejiště ŽST Plzeň Hlavní nádraží. 

Součástí rekonstrukce je také výstavba konstrukce protihlukové stěny.