Přestavba bývalé prodejny potravin a realizace nové pěší zóny v Třemošné

Hodnocení odborné poroty:

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za citlivé a nápadité ozvláštnění veřejného prostoru. V rámci úprav fasád budovy prodejny potravin a městského úřadu byla provedena i přestavba přilehlého parteru na kultivovanou pěší zónu s oživující kaskádovitou vodotečí, kamennou dlažbou a moderním ztvárněním osvětlení včetně nové výsadby listnatých stromů.

Přihlašovatel:

Město Třemošná

Autor návrhu a projektu:

ARCHITEKT s.r.o.

Ing. arch. Luboš Kouřim

Projektant:

RAVAL projekt v. o. s.

Zhotovitel: 

BIS, a.s.

Investor:

Město Třemošná

 

Anotace stavby: 

Přestavba bývalé prodejny potravin v přízemí budovy, postavené v sedmdesátých letech minulého století jako místní centrum občanské vybavenosti. V rámci stavebních úprav došlo k významné změně vzhledu budovy, která je nyní sídlem městského úřadu a stavebního úřadu.  V přízemí je navíc umístěna výstavní síň třemošenského rodáka, malíře Václava Brožíka. V rámci proměny zastaralé budovy došlo také k úpravě přilehlého parteru. Rozbité asfaltové chodníky a špatně udržovatelné travnaté plochy s přestárlými jehličnany byly nahrazeny kultivovanou pěší zónou s kaskádovou vodotečí, lavičkami, moderním osvětlením a s nově vysazenými listnatými stromy.