Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za vysoce náročné celkové provedení stavby. Prioritou bylo zvýšení technických parametrů železniční tratě, komfortu pro cestující a bezpečnosti železničního provozu. Za stěžejní záležitost lze považovat technologicky obtížnou výstavbu dvou jednokolejných tunelů v úseku mezi Ejpovicemi a zastávkou Plzeň Doubravka.

Přihlašovatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ

Projektant:        

SUDOP PRAHA a.s.

Zhotovitel:      

Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany – Plzeň

(Metrostav a.s., Subterra a.s.)

Investor:                    

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ

 

Anotace stavby:

Hlavním záměrem stavby Modernizace trati Rokycany – Plzeň bylo zvýšení technických parametrů žel. tratě v části III. TŽK v úseku Praha – Plzeň – Cheb, st. hr. SRN. Stěžejní záležitostí byla výstavba dvou jednokolejných tunelů v úseku mezi Ejpovicemi a zastávkou Plzeň Doubravka o délce 4 080 m a 4 115 m. Délka původní trati se zkrátila o cca 6 100 m, umožní zvýšení rychlosti až na 160 km/h se zkrácením jízdní doby souprav o cca 9 minut. Celkově stavba zajistila modernizaci veškerých stavebních částí a technologií, zvýšení komfortu pro cestující a bezpečnosti železničního provozu.