Lékařský dům – přestavba objektu č.p. 403, Plasy

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za příkladný počin, který vizuálně pozvedl stavbu a umožnil její smysluplné a společensky potřebné využití. Budova získala soudobý a zároveň jednoduchý architektonický výraz. Zdařile byl zrekonstruován nejen samotný objekt, ale i komunikace z hlavní ulice a přiléhající veřejný prostor. Oceněn je přístup za spojení současných aspektů rekonstrukce staré budovy s významnou investicí v centru historické části města, v těsné blízkosti Kláštera Plasy.

Přihlašovatel:

Město Plasy

Autoři architektonického návrhu a projektu:

Ing. arch. Jan Baxa

Ing. arch. Jan Bejvl

AIP Plzeň spol. s r.o.

Zhotovitel:

BIS, a.s.

Investor:

Město Plasy

Stavba byla z části hrazena z Individuální dotace ZDR 2018 – Plzeňský kraj

Anotace stavby:

Významnou investicí města Plasy je přestavba budovy bývalého ředitelství Jednoty na Lékařský dům, kterou město zakoupilo. Ve spolupráci s Plzeňským krajem vybudovalo zdravotní zařízení, které zajistí základní a kvalitní zdravotní péči v dobré dostupnosti občanům Plas a široké veřejnosti ze spádové oblasti z okolí Plas, Kaznějova, Manětína, Žihle, Kralovic a dalších obcí severního Plzeňska. Nová budova nabízí prostor pro celkem 13 ordinací vč. RTG zařízení a prostor pro lékárnu. Celý objekt je bezbariérově přístupný. Stavba je umístěna v centru historické části města Plasy a těsné blízkosti národní kulturní památky – Kláštera Plasy. Z tohoto důvodu bylo nutné citlivě zvážit vzhled budovy ve vztahu k požadavkům orgánů památkové péče a památkové zóny Plasko.