Dům s pečovatelskými byty pro seniory, Spálené Poříčí

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za ohleduplnou obnovu fasády a zdařilou rekonstrukci vnitřních prostor budovy i nádvoří, realizovanou s respektem k tradičním prvkům. Neméně porota oceňuje přístup obce, která soustředěním pečovatelských bytů do domu na náměstí, umožnila seniorům účastnit se dění v centru. Potenciál k rozvinutí komunitního aspektu života obyvatel domu skýtají i dosud nezrekonstruovaná hospodářská stavení ve dvoře a navazující zahrada.

Přihlašovatel:

Město Spálené Poříčí

Autor projektu rekonstrukce:

Ing. arch. Jan Trčka

Vedoucí projektant:

Ing. Antonín Švehla

Atelier K11 s.r.o.

Autor stavebních úprav:

Ing. arch. Jan Soukup

Vedoucí projektant:

Ing. Antonín Švehla

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

Zhotovitel: 

STAFIS-KT s.r.o.

Investor:

Město Spálené Poříčí

Anotace stavby:

Dům s pečovatelskými byty pro seniory se nachází v historickém jádru města v městské památkové zóně. Vznikl rekonstrukcí komplexu tří na sebe navazujících budov. Hlavní budova je dvoupodlažní se sedlovou střechou a tvoří řadu uličních domů na náměstí Svobody. K této budově přiléhá dvorní dvoupodlažní objekt s pultovou střechou a objekt bývalé garáže a chléva se sedlovou střechou. V nově zrekonstruovaném objektu bylo vytvořeno 8 bytů. Hlavní budově byla vrácena původní podoba čelní fasády dle dochovaných historických fotografií.