Dostavba víceúčelové sportovní haly v areálu městské sportovní haly na Slovanech, Plzeň

Přihlašovatel:

AS Projekt, spol. s.r.o.

Autoři architektonického návrhu: 

Ing. arch. Daniel Němeček

Ing. arch. Pavel Němeček, CSc.

AS Projekt, spol. s r.o.

Zhotovitel: 

Metrostav a.s.

Investor: 

Statutární město Plzeň

 

Anotace stavby:

Moderní sportovní stavba, která vylepšuje fungování stále se rozvíjejícího sportovního areálu.