Chytré bydlení KLR@Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za podpoření urbanistického charakteru blokové zástavby Kollárovy ulice a za soudobý architektonický výraz domu. Za zmínku rovněž stojí vytvoření klidového a relaxačního vnitrobloku nad podzemním parkovacím podlažím. Byty jsou, v souladu s konceptem Chytrého bydlení, vybaveny rekuperačními jednotkami.

Přihlašovatel:

Trigema a.s.

Autor návrhu aprojektu:

Ing. arch. Jan Baxa

AIP PLZEŇ spol. s r.o.

Zhotovitel: 

Trigema Building a.s.

Investor:

Trigema Development s.r.o.

 

Anotace stavby:

Novostavba bytového domu Chytrého bydlení, jehož návrh pochází od studia AIP Plzeň, je ve tvaru L s decentní světlou fasádou, modrými a mléčně bílými balkony. Součástí projektu je zelený vnitroblok. Objekt v en. třídě B nabídnul 82 jednotek. Investorem a stavebníkem byla společnost Trigema.