Bytový komplex Panorama Plzeň

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za vymezení jasné architektonicky čisté formy zástavby, která, přestože výškou vystupuje nad okolní domy, neztratila příjemné měřítko a intimitu. Jednoznačným kladem je zelený klidový vnitroblok bez zaparkovaných automobilů doplněný o vhodný mobiliář a pergolu zajišťující stín. Celek působí komfortním, a přesto přátelským a příjemným dojmem, což je důležité pro kvalitní bydlení.

Přihlašovatel:

A.S.S.A. architekti s.r.o.

Autoři architektonického návrhu a projektu:

Ing. arch. Martin Kliment

Akad. arch. Vratislav Kučera

A.S.S.A. architekti s.r.o.

Zhotovitel:

KONSIT a.s.

Investor:

KONSIT a.s.

Anotace stavby:

Obytný komplex Panorama Plzeň vznikl na místě původního průmyslového areálu v centrální části Plzně mezi ulicemi Stehlíkova a Nemocniční. Doplněním blokové zástavby širšího území návrh respektuje stávající a okolní urbanistickou strukturu. Uvolněním vnitrobloku s vyloučením pojezdu aut, parkování vozidel i pohybu cizích osob a navržením ozeleněných relaxačních ploch nad podzemními garážemi jsou vytvořeny podmínky pro kvalitní a klidné bydlení.