Bytový dům Koterovská, Plzeň

Přihlašovatel:

Plzeňské byty s.r.o.

TIMA, spol. s.r.o. – obchodně výrobní služby

 Projektant:  

Atelier A CZ, s.r.o. – Ing. arch. Petr Nosek a Ing. arch. Hana Nosková Raffelová

Ing. Martin Vaško 

Zhotovitel: 

TIMA, spol. s r.o. – obchodně výrobní služby

Investor: 

Plzeňské byty s.r.o.

 

Anotace stavby:

Novostavba bytového domu na nároží ulic Koterovská – Blatenská v lokalitě města Plzně – Slovany reaguje na specifickou polohu stavebního pozemku v průsečíku několika různých urbanistických struktur a funkčních celků – prostor veřejných sužeb a občanské vybavenosti, areál škol s administrativou a zástavbu s blokovými bytovými domy.

Novostavba bytového domu je členěna do 3 věží – bytové sekce A, B a C. Objekt obsahuje celkem 63 bytových jednotek a 136 parkovacích stání.