Autosalon Jaguar Land Rover, Plzeň

Přihlašovatel:

DAJBYCH, s.r.o. 

Projektant: 

Ing. arch. Luboš Kouřim

Zhotovitel: 

HA & JI plus, spol. s.r.o.

Investor:

DAJBYCH, s.r.o. 

 

Anotace stavby:

Citlivá dostavba areálu autosalonu a autoservisu, postaveného v roce 2005. Kompaktní, téměř puristická architektura autosalonu značek Jaguar a Land Rover je zasazena do nového, citlivě ztvárněného parteru. Okolní zpevněné plochy jsou tvořeny žulovými kostkami s bohatou výsadbou listnatých stromů a nízké zeleně. Jde o citlivé skloubení moderní komerční architektury s přírodními prvky a s původní zástavbou.