Autobusový přestupní terminál Plzeň – Šumavská

Hodnocení odborné poroty:

Nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za stavebně i koordinačně náročnou realizaci přestupu autobusových spojů na vlakovou dopravu. Zastřešené nástupiště i část pro obsluhu individuální automobilovou dopravou zvyšuje komfort pro cestující. Terminál bude součástí systému Integrované dopravy Plzeňska jako přestupní stanice regionální a dálkové dopravy.

Přihlašovatel:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

Projektant: 

METROPROJEKT PRAHA a.s.

Zhotovitel: 

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ

Investor: 

Statutární město Plzeň

 

Anotace stavby:

Autobusový terminál bude součástí systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP), jejíž celkovou organizaci zajišťuje Plzeňský organizátor veřejné dopravy, společnost POVED s.r.o. Terminál bude sloužit pro regionální i dálkovou dopravu, a to jako koncový i průjezdný a bude zapojen do širší sítě přestupních uzlů IDP.

Autobusový terminál je situován do plochy mezi ulici Šumavská a kolejiště ŽST Plzeň Hlavní nádraží.

Součástí rekonstrukce je také výstavba konstrukce protihlukové stěny.