Hala na výrobu elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT- CONTROL s.r.o.

Hodnocení odborné poroty:
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za netradiční výtvarné ztvárnění a prostorové uspořádání průmyslové stavby. Zvláštní uznání je třeba vyslovit harmonickému skloubení výrobních a administrativních částí do jednoho kompaktního celku s jasnou formulací funkce navenek. Objekt představuje důmyslně řešenou industriální stavbu, kde nebyla, jak se tomu nezřídka stává, opomenuta pohledová stránka návrhu. Celek působí vyváženě a vkusně. 

Přihlašovatel:   
EMPEX Holding s.r.o. 

Projektant:
A.W.F. Projekt s.r.o.   
Ing. Stanislav Nesnídal 
  
Zhotovitel:  
EMPEX Holding s.r.o.
 
Investor:    
EUROSOFT - Control s.r.o. 

Anotace stavby:
Novostavba dvoupodlažní výrobní haly s čtyřpodlažní administrativní budovou společnosti EUROSOFT-Control s.r.o., která se zabývá průmyslovou automatizací. Výrobní hala má obdélníkový půdorys, ze severní a západní části je obklopena manipulačními plochami. Stavba se nachází v zóně lehkého průmyslu a administrativy v Plzni - Černicích.    

 
 

Nahoru