Lokalita na Dražkách

Hodnocení odborné poroty:
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za architektonický výraz jednotlivých domů i jejich celkové vzájemné uspořádání odpovídající všem soudobým požadavkům na kvalitní bydlení. Lokalita představuje urbanisticky zdařilý koncept, který poskytuje dostatek ploch pro rekreaci obyvatel, neruší přemírou zaparkovaných vozidel a nenásilně kombinuje jednotlivé typy obytných staveb, které jsou navrženy s vysokým důrazem na estetickou stránku.

Přihlašovatel:
projectstudio8 s.r.o.

Autoři architektonického návrhu a projektu:
projectstudio8 s.r.o.  
Ing. Ondřej Janout
Ing. arch. Bohuslav Strejc
Ing. Jan Běl
Ing. Jiří Korelus
Petr Soukup DiS. 
 
Zhotovitel:
   
IKO stavby s.r.o.

Investor:   
IKO stavby s.r.o.

Anotace stavby:
Nově vzniklá lokalita Na Dražkách poskytuje nové současné bydlení. Zahrnuje celkem 65 bytových jednotek ve 4 bytových domech, 14 bytových jednotek v řadových rodinných domech a 4 bytové jednotky v rodinných dvojdomech. V území je navržen veřejný prostor pro volnočasové aktivity, který pracuje s přilehlou dominantní zelení. Důležitou součástí konceptu je řešení skrytých parkovacích ploch, aby lokalita nebyla parkovištěm.

      

 
 

Nahoru