Bytový dům Světovar

Hodnocení odborné poroty:
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za vytvoření ukázky moderní soudobé architektury. Koncept kombinuje klasické principy dvora s polosoukromými předzahrádkami v přízemí a nebytovým parterem do budoucího uličního prostoru. Dům vyniká kvalitním, dokonale zpracovaným stavebním detailem, kompozičním člením a materiálově odlišeným parterem. Zajímavé a velkorysé je řešení společných prostorů schodiště a vstupu. Příznivě vyznívá nízká podlažnost objektu v poměru k rozměrnému dvoru. Bohužel výrazná část tohoto pobytového dvora je určena pro parkování a vjezd do suterénu pro osobní vozy, v těsné blízkosti s předzahrádkami.

Přihlašovatel: 
BC Real, a.s.

Autor návrhu:  
Ing. arch. Patrik Novák
Ing. arch. Jiří Zábran
Ing. arch. Tereza Nová

Projektant:  
PRO ARCH PLZEŇ spol. s r.o.

Zhotovitel:   
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o.  

Investor:   
BC Real, a.s.

Anotace stavby:
Bytový dům obsahuje 79 bytových jednotek, 5 nebytových jednotek a 3 ateliery. 

 
 

Nahoru