Oprava objektu čp. 60, Nečtiny

Hodnocení odborné poroty:
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za vydařenou rekonstrukci secesního objektu z roku 1912. Podařilo se zachovat původní styl domu a přitom neslevit z dnešních nároků na vybavení a užitnost budovy. Zároveň, což je pro záchranu každé historické stavby stejně důležité jako kvalitní stavebně technické řešení, byla domu vtisknuta nová funkce, je využíván převážně k bydlení, přízemí bude upraveno jako prodejna upomínkových předmětů.

Přihlašovatel: 
Obec Nečtiny 

Autor:
Ing.arch. Karel Hanzlík 
Projektant:
Ing.Jan Prášek

Zhotovitel:
Obec Nečtiny  

Investor:  
Obec Nečtiny

Stavba byla hrazena z prostředků obce

Anotace stavby:
Cílem rekonstrukce bývalého secesního domu z roku 1912, který svým zanedbaným stavem nejen hyzdil vzhled obce, ale postupně se stal díky pokračujícímu chátrání nebezpečný, byla oprava se zachováním prvků původního stavebního stylu domu v kombinaci s kvalitním stavebně technickým řešením a nadstandartním vybavením. Dnes jsou v domě 4 nájemní byty o celkové ploše 265m2. V přízemí je připraven komerční prostor se samostatným bezbariérovým přístupem o celkové podlahové ploše 101m2. Prostor bude od dubna 2018 využíván jako prodejna regionálních výrobků. Kolem domu bylo vybudováno zázemí domu, které obsahuje zpevněné manipulační plochy pro potřeby uživatelů domu, plochu pro relaxaci a odpočinek.

       

 

 
 

Nahoru