KINONEKINO - přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení

Hodnocení odborné poroty:
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za velice zdařilou přestavbu, která vlila původnímu objektu kina z konce 50. let novou energii a krev do žil. Za následování hodné lze považovat zejména naprosto čisté dispoziční řešení a elegantní přehledný prostor na sebe navazujících částí. Rekonstrukce je příkladem, že i stavby akce "Z" najdou svůj nový smysl a svému místu přinesou žádaný společenský život. Projekt vznikl na základě architektonické soutěže, což není běžný postup a může být inspirací pro veřejné investory. Kromě kvalitního detailu a provedení stavby nechybí zajímavé výtvarné řešení fasády, oplocení a interiéru.

Přihlašovatel:
Město Planá 

Projektant:   
Ing. arch. Simona Ledvinková
a
XTOPIX architekti s.r.o.:
Ing. arch. Barbora Buryšková
Ing. arch. Pavel Buryška 

Zhotovitel:  
BIS, a.s. 

Investor:   
Město Planá 

Stavba byla zcela hrazena z veřejných prostředků bez čerpání dotace.

Anotace stavby:
Objekt původního kina byl postaven v letech 1958–1959 v rámci akce Z. Nové dispoziční řešení nahlíží na objekt jako na soustavu samostatných, na sobě nezávislých provozů a zároveň se snaží zachovat výraznou osovost charakterizující celou budovu. Decentní zásahy do vstupního průčelí reinterpretují odkaz doby vzniku objektu s důrazem na posílení sdělení o významu budovy v rámci náměstí Svobody. Původní zahrada při zadní části domu je nově řešena jako veřejný dvůr přiléhající k hlavnímu sálu.  


 
 

Nahoru