Smuteční síň v Plané

Hodnocení odborné poroty:
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělena za důstojné a citlivé řešení pietního místa. Nové prostorové uspořádání, otevření vstupního foyer do parku a naopak výrazné oddělení samotné smuteční síně s nenásilně působícím horním osvětlením jsou aspekty určující jedinečnost tohoto počinu. Stavba se prezentuje velice kvalitními materiály, designovým zpracováním nábytku a obkladů včetně zlepšení akustiky díky textilní podlahové krytině. Byl vytvořen důstojný, jednoduchý a čitelný objekt. Projekt vznikl na základě architektonické soutěže a je ukázkou spolupráce osvíceného investora a architekta.

Přihlašovatel:
Město Planá 

Projektant:
Ing. arch. Hana Ryšavá
Ing. arch. Martin Štěpánek
Ing. arch. Markéta Kamená  

Zhotovitel:  
ColorMax s.r.o.

Investor:   
Město Planá

Anotace stavby:
Na místě původní smuteční síně byla realizována soudobá stavba střídmé barevnosti a jednoduchých tvarů s dvojicí plochých střech. Centrální prostor smuteční síně obklopují administrativní a servisní plochy. Směrem k městu je orientován prostor foyer, který slouží pro setkání smutečních hostů.

 

       

 
 

Nahoru