Kaple Panny Marie Bolestné ve Vatěticích

Hodnocení odborné poroty:
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za citlivé a výrazově jednoduché provedení sakrální stavby. Původní soukromá kaple místní šlechtické rodiny z roku 1709 se dnešních dnů bohužel nedožila. O její znovuzrození se však zasloužil současný majitel bývalého zámku a statku. Přestože je dnešní podoba kaple inspirována původní, fasáda není tradičně omítnuta. Stavbu nyní charakterizuje kamenné zdivo, které v kontrastu s bělostnými šambránami oken působí autenticky a čistě. Kaple není truchlivou vzpomínkou na doby dávno minulé, ale představuje víru v nové začátky.

Přihlašovatel: 
Jakub Vinčálek

Projektant:   
Ing. Martin Volejník

Zhotovitel:   
Stavby VICHR s.r.o.
   
Investor:   
Jakub Vinčálek

Anotace stavby:
Na původním místě obnovená zaniklá kaple Panny Marie Bolestné postavená podle dochovaných snímků a obohacená o nové prvky v intencích historismu. Znovu slavnostně vysvěcena v září 2017.

      

 


 
 

Nahoru