Přihláška

Přihlášku ve formátu PDF si můžete stáhnout zde.
 
Přihlášku může podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník stavebního díla.
 
Uzávěrka pro podání přihlášek je 16. března 2018. Přihlášky včetně požadované dokumentace musí být doručeny do 15 hodin na adresu administrátora soutěže, společnosti DOMINIK CENTRUM SERVIS, s.r.o., Dominikánská 3, Plzeň 301 00.
Povinné přílohy přihlášky jsou specifikovány v podmínkách soutěže.
 
 
 

Nahoru